Større fokus vedligehold af grønne områder - Fortove - Veje

Vi har en dejlig kommune og kan vi måske gøre det lidt bedre med endnu større fokus på vedligehold

Vores kommune er den dejlig kommune at bo i. Vi har mange grønne områder, som vi skal værne om og det har Det Konservative parti altid haft som målsætning.

Lyngby-Taarbæk er en grøn og blå kommune. Vi er tæt på skov og strand og samtidig tæt på hovedstaden. Den unikke beliggenhed gør kommunen særdeles attraktiv at bo i. Vi skal fortsat værne om den fornuftige balance mellem by og natur. Som konservative falder det os naturligt, at tage ansvar for både natur og miljø

Vi har mange fortove og veje der også skal vedligeholdes. Det er dyrt og kan derfor ikke altid foregå med den hastighed vi som borgere ønsker det. Jeg kunne godt tænke mig at sætte endnu mere fokus på vedligehold af vore områder det være sig genopretning af fortove, veje og pleje af de grønne områder.

Nogen partier har desværre sagt ja til etablering af en Letbane hvilket vil koste vores Kommune millioner både i anlæg og på selve driften. Penge der kunne bruges til bedre vedligehold af vore områder.