Vores Frivillige og Ældre borgere

Tak til alle de frivillige i kommunen og Ældreområdet er et højt prioriteret område for os Konservative

FRIVILLIGE INDSATSER :

Vores kommune er den dejlig kommune at bo i. Vi har mange skønne borgere som udfører frivilligt arbejde. Jeg selv havde fornøjelsen at blive inviteret til værestedet “Paradiset” på Toftebæksvej hvor jeg mødte mange søde mennesker og ikke mindst de frivillige som laver mad og aktiviteter for brugerne af stedet. Det var helt fantastisk og dybt imponerende og sikke en værdi de frivillige skaber – stort tak

Jeg vil derfor arbejde for:

  • Gode fysiske rammer for det frivillige arbejde
  • Øget lokaledeling, så flere borgere får adgang til faciliteterne

VORES ÆLDRE:

Det er et område jeg er optaget af specielt fordi min hustru er hjemmeplejer i kommunen, så der bliver snakket en del om dette arbejde over middagsbordet.

Vores kommune er beriget med mange ældre borgere.

Vi er samtidig en af de kommuner i Danmark der bruger flest penge per ældreborger.

Vi skal kigge på et nyt plejehjem da antallet af ældreborgere stiger. Et friplejehjem er højt på min ønskeseddel for dermed at øge borgernes valgmuligheder og nej det er ikke kun for rige mennesker. Et friplejehjem er for alle ældreborgere som ønsker flere valgmuligheder. 

Den store udfordring vi og alle andre kommuner har er at tiltrække og fastholde medarbejdere. Det er vi igang med at kigge på og finde løsninger selvom det ikke er helt så enkelt.

Det jeg vil arbejde for er:

  • At der etableres et friplehjem i kommunen, so borgernes valgmuligheder øges
  • At vi undersøger muligheden for at etablere plejehjemsbestyrelse
    • Det kan både være vore plejehjemsbeboere og pårørende som kan sidde i de bestyrelser
    • Således kan vi sikre endnu større lydhørhed overfor beboere og pårørende 
  • At nye plejehjemsboliger om muligt etableres i sammenhæng med andre boliger. Der skal være liv omkring en plejebolig eksempelvis i form af legeplads eller nyttehaver for børn. Der skal være noget at kigge på ..at følge med i
  • At kommunens ældrepleje er et sted hvor man gerne vil arbejde. Det vil sige med et godt arbejdsmiljø, motiverende ledere og brug af teknologisk hjælpemidler for at gøre det hårde arbejde bare lidt lettere.