Taarbæk - en del af Kommunen

Taarbæk har brug for et medlem af Kommunalbestyrelsen der kan tale Taarbæks sag. Det vil jeg gerne.

Taarbæk Idræt og Kulturdag 2016

Taarbæk er en lille bydel i kommunen men ikke desto mindre vigtig for de ca. 1500 indbyggere der bor i Taarbæk og som er meget engageret i Taarbæks ve og vel. 

Der er mange herligheder i Taarbæk til gavn for alle Kommunens borgere såsom havn, strand, Øresund og Dyrehaven.

Der er et unikt miljø i Taarbæk og det kommer ikke af sig selv. Vi har ca. 20 forskellige foreninger og institutioner i Taarbæk, som alle bidrager aktivt til Taarbæks miljø.

Taarbæk må ikke blive glemt i Kommunen og skal derfor have et medlem af Kommunalbestyrelsen.

Vi vil gerne passe på vores Skole som er vigtig for Taarbæk ikke bare for vore børn men også for alle vore foreninger.

Vi ønsker at værne om vores miljø herunder følge lokalplanens principper.

Taarbæk ønsker et godt samarbejde med Kommunen og det skal gå begge veje.

Tiden er kommet til at afprøve et Lokalråds koncept i Taarbæk som forhåbentlig kan sikre en større medindflydelse og bestemmelse over hvad der skal ske i Taarbæk. Et Lokalråd som skal tages med på råd vedr. alle større beslutninger omkring Taarbæk området og gerne med et dedikeret budget til for eksempel vedligeholdelse af vore områder, såsom fortove, veje og grønne områder