Vores skoler/Daginstitutioner -Vores børns fremtid

 

Daginstitutioner:

Vores ambition er en tryg barndom for alle børn. I Lyngby-Taarbæk bruger vi flere penge på vores yngste børn end gennemsnittet af kommuner. Alligevel oplever forældre ofte, at der ikke altid er “hænder” nok i børnenes hverdag. Det skal vi gøre noget ved. Blandt andet ved at lave nye og større institutioner, så de kan have gode køkkenfaciliteter og en økonomi der hænger sammen i den enkelte institution. Vi er ikke bange for private tilbud, men hilser det velkomment, så borgerne sikres størst mulig valgfrihed.

Skoler:

Vi er stolte af det høje niveau eleverne i vores skoler opnår, idet målt på elevernes afgangsprøver har vi Danmarks bedste skoler endda med flotte trivselsmålinger, men vi har større ambitioner. Vi ønsker at alle børn får en øget interesse og forståelse for naturfag, for det er vores overbevisning, at viden om det teknisk-naturvidenskabelige område, bør være en del af den almene dannelse i en globaliseret verden – og vi har som samfund brug for, at flere unge tilvælger netop disse fag i deres videre uddannelse.

Hvad vil jeg arbejde for:

  • At de fysiske rammer opgraderes via den vedtagne 10-års investeringsplan
  • At antallet af “hænder” øges i vores dagtilbud
  • At der også er private dagtilbud for sikre størst mulig valgfrihed
  • At der fortsat investeres i at sikre vores skoleveje
  • At vi følger planen for renovering af legepladser
  • At vores børn lærer at begå sig i den digitale verden