Vores skoler/Daginstitutioner -Vores børns fremtid

Vi gik til valg på høj faglighed i folkeskolen og et nej til tvungne lektiecafeer. Vi fik sidste år landets næstbedste afgangsprøver efter 9. Klasse og vi har arbejdet målrettet med en styrkelse af de teknisk-naturvidenskabelige fag.

Trivsel er vigtig for enhver udvikling.  Vores institutioner og skoler skal arbejder med at modvirke mobning, og vi arbejder på at forbedre de fysiske rammer. Som en del af trivslen ser vi også en sikker skolevej, og med udgangspunkt i skolevejsanalysen fra sommeren 2017, vil vi arbejde for, at der afsættes penge til at forbedre skolevejene for eksempel med en “kiss & goodbye” parkering i Taarbæk, så vi undgår en ophobning af parkerede biler i Taarbæk om morgenen.

Daginstitutioner

En god start på livet med leg og læring er afgørende for barnets fremtid. Vi arbejder for at skabe gode fysiske rammer for de yngste, og vi ønsker at investere i indretning, der understøtter de pædagogiske målsætninger, leg og læring. I den kommende periode vil vi derfor have fokus på at renovere og forbedre kommunens dagtilbud.

Vi arbejder også for at skabe øget sammenhæng i børns liv, i overgang fra institution til skole, SFO, klub og til ungdomsuddannelse, og det betyder fortsat udvikling af det tværgående samarbejde.

Skoler

Vi er stolte af det høje niveau eleverne i vores skoler opnår, men vi har større ambitioner. Vi ønsker at alle børn får en øget interesse og forståelse for naturfag, for det er vores overbevisning, at viden om det teknisk-naturvidenskabelige område, bør være en del af den almene dannelse i en globaliseret verden – og vi har som samfund brug for, at flere unge tilvælger netop disse fag i deres videre uddannelse.

Det betyder, at vi i de kommende fire år vil fortsætte arbejdet med at styrke det naturfaglige område blandt andet gennem nye tilgange, metoder og samarbejder, ligesom vi vil arbejde for, at skolernes faglokaler kan understøtte undervisningen.

Vi arbejder fortsat på at gøre de lange skoledage kortere. Lektiecafeer skal være et frivilligt tilbud, for det skal være op til familierne at prioritere hvad børnenes eftermiddage skal bruges til.