Om Mig

Jeg er 59 år – gift – har 3 børn i aldrene 22, 21 og 6 år og bor i Taarbæk. Min hustru arbejder for Lundtofte Hjemmepleje, som social-og sundheds medhjælper.
Jeg har tidligere siddet i Kommunalbestyrelsen i 8 år, men pga. arbejdsbyrden som Vicedirektør i IBM samt udstationering måtte jeg desværre stoppe midlertidigt med politik.
Jeg er glad og ydmyg over at blive valgt igen, idet jeg har altid interesseret mig for specielt den politik, der har at gøre med den tætte tilknytning til os som borgere, såsom Ældre, Børn samt endnu mere fokus på vedligehold af vore veje,fortove og grønne områder.  Kommunens små bydele, såsom Taarbæk, skal udvikles på lige fod med Lyngby, og ikke mindst skal vi have en større borgerinvolvering eventuelt via etablering af lokalråd for at skabe og motivere en større borgerindflydelse og medbestemmelse. 

Grundskylden skal sættes ned, så vi alle har råd til at bo i vores huse og lejligheder.

Jeg har i forbindelse med konstitueringen fået følgende poster:

Gruppeformand for C gruppen som jo nu er på hele 10 medlemmer

Næstformand for Teknik-og Miljø udvalget

Medlem af Økonomiudvalget

 

Jeg har følgende kontaktdetaljer:

e-mail: sandbaek@icloud.com

telefon nr.: 30 14 39 63