Om Mig

Jeg er 63 år – gift – har 3 børn i aldrene 26, 25 og 10 år og bor i Taarbæk. Min hustru arbejder for Lundtofte Hjemmepleje, som social-og sundheds medhjælper.
Jeg har siddet i Kommunalbestyrelsen i snart 12 år. I det private erhvervsliv har jeg været Vicedirektør i IBM Danmark og har været udstationeret i London og Johannesburg.
Jeg vil igen forsøge at gøre mig fortjent til at blive genvalgt, da jeg synes det nære demokrati og den tætte kontakt med borgerne er spændende og udfordrende.

Jeg har altid interesseret mig for specielt den politik, der har at gøre med den tætte tilknytning til os som borgere, såsom Ældre, Børn samt endnu mere fokus på vedligehold af vore veje,fortove og grønne områder.  Kommunens små bydele, såsom Taarbæk, skal udvikles på lige fod med Lyngby, og ikke mindst skal vi sikre borgerinddragelse ved at samarbejde med f.eks. de mange grundejerforeninger som vi f.eks. har gjort når det drejer sig om de private fællesveje, som skal blive til kommuneveje. 

MILJØ & BIODIVERSITET

Jeg er aktiv indenfor miljø og biodiversitet som jeg meget gerne vil arbejde videre med. Jeg gør også selv noget istedetfor bare at sige til andre hvad de skal gøre. Min have er totalt omgjort til at være en biodiversitetshave og man kan læse mere om det i vores lokalavis: Det Grønne Område

Jeg synes vi skal højne vores biodiversitet i vores byområder, f.eks. ved vejrabatter og rundkørsler.

Vores kommune er i konstant udvikling men det må ikke ske på bekostning af vores mange dejlige grønne områder

LETBANEN:

Som konservativ har jeg altid være imod Letbanen som er en gammeldags skinneløsning der koster mange skattekroner nemlig langt over kr. 1 milliard, som vi alle betaler til. Selvfølgelig skal vi have kollektive trafikløsninger og det skulle selvfølgelig have været en BRT-løsning så vi kunne undgå alle de gener for trafikafvikling og borgere der bor ved Letbanen.

ØKONOMI:

Kommunens økonomi er vigtig. Vi er den kommune der betaler 4.mest til udligning per indbygger det svarer til  kr. 1.4 milliarder. Det er mange penge vi betaler til service til andre kommuner.

Jeg vil arbejde for at vi rykker op på listen over kommuner med den laveste skat. Vi har idag den 16.laveste grundskyldspromille og den 16.laveste kommuneskat.Jeg har i kommunalbestyrelsen følgende poster:

   Gruppeformand for den konservative gruppe

   Næstformand for Teknik-og Miljø udvalget

   Medlem af Økonomiudvalget

Jeg har følgende kontaktdetaljer:

e-mail: sandbaek@icloud.com

       e-mail til kommunen: richs@ltk.dk

telefon nr.: 30 14 39 63