Om Mig

Jeg er 59 år – gift – har 3 børn i aldrene 23, 22 og 7 år og bor i Taarbæk. Min hustru arbejder for Lundtofte Hjemmepleje, som social-og sundheds medhjælper.
Jeg har tidligere siddet i Kommunalbestyrelsen i 8 år, men pga. arbejdsbyrden som Vicedirektør i IBM samt udstationering måtte jeg desværre stoppe midlertidigt med politik.
Jeg er glad og ydmyg over at blive valgt igen, idet jeg har altid interesseret mig for specielt den politik, der har at gøre med den tætte tilknytning til os som borgere, såsom Ældre, Børn samt endnu mere fokus på vedligehold af vore veje,fortove og grønne områder.  Kommunens små bydele, såsom Taarbæk, skal udvikles på lige fod med Lyngby, og ikke mindst skal vi have en større borgerinddragelse eventuelt via etablering af lokalråd for at skabe og motivere en større borgerindflydelse og medbestemmelse. 

Grundskylden skal sættes ned eller som absolut minimum bibeholdes på nuværende niveau, så vi alle har råd til at bo i vores huse og lejligheder.

Jeg har i forbindelse med konstitueringen fået følgende poster:

   Gruppeformand for C gruppen som jo nu er på hele 10 medlemmer

   Næstformand for Teknik-og Miljø udvalget

   Medlem af Økonomiudvalget

Jeg har følgende kontaktdetaljer:

e-mail: sandbaek@icloud.com

       e-mail til kommunen: richs@ltk.dk

telefon nr.: 30 14 39 63