Hvorfor stiller jeg op?

Jeg kan lide den tætte kontakt med borgerne og være med til at beslutte forandringer til gavn for alle kommunens borgere. Jeg håber jeg fortsat kan gøre mig fortjent til borgernes tillid ved det kommende kommunalvalg.

 1. Vi har en dygtig borgmester, der forstår at samle Kommunalbestyrelsens forskellige partier til gavn for vores kommune. Et godt eksempel er at alle budgetter vedtaget enstemmigt.
 2.  Taarbæk har brug for et medlem i Kommunalbestyrelsen, der kender Taarbæk og som kan tale Taarbæks sag
  1. Jeg har bl.a. siddet i 9 år som formand for Taarbæk Borgerforening og 12 år i henholdsvis Taarbæk Skolebestyrelse og Havnebestyrelse
 3.  Ønsker mere bæredygtighed og biodiversitet i vores grønne kommune
  1. Det er vigtigt at passe på vores miljø og biodiversitet.
  2. Eksempelvis sikrer de konservative at vores bustrafik bliver emissionsfri
  3. Vi skal have flere “vilde” grønne områder i kommunen, hvor biodiversiteten trives
  4. Jeg er selv gået foran for man kan ikke bede andre om at gøre noget, hvis ikke man selv viser vejen, så hele min have er omdannet til et sted med vilde danske blomster som fremmer vores biodiversitet og samtidig fremmer nedsivning af regnvand
 4. Vores Ældre medborgere
  1. Vi skal sikre vores dygtige hjemmeplejere bliver i kommunen og vi skal tilltrække de dygtige medarbejdere
  2. Vi skal give vores ældre borgere et frit valg bl.a. ved at etablere et Friplejehjem hvor beboerne kan vælge de ydelser de ønsker og Nej det bliver ikke dyrere for en beboer
  3. Det frie valg sætter borgeren i centrum og styrker den vigtige selvbestemmelse over ens liv
  4. Mere indflydelse til ældre borgere og pårørende såsom Plejehjems bestyrelser
 5. Letbane beslutningen
  1. Et flertal i Kommunalbestyrelsen udenom De Konservative traf en vidtrækkende beslutning om etablering af en Letbane bl.a. i Lyngby’s bymidte uden at kende de eksakte økonomiske konsekvenser – hvordan kan dette ske ? For Kommunen er det en beløbstørrelse på over 1 milliard kroner som borgernes skattekroner skal finansiere.
  2. Lyngby-Taarbæk forsynning skal bruge kr. 200 millioner alene på grund af letbane anlægget og det er penge som vi som borgere skal finansiere via takstforhøjelser på vores vandtakster
  3. Jeg kan ikke ændre Letbane beslutningen men jeg kan være med til at sikre at vi ikke bruger flere penge på en gammeldags transport løsning og jeg kan være med til at minimere generne for de borgere som belastes at Letbane anlægget.

Først og fremmest har vores kommune i Sofia Osmani  fået en borgmester, der forstår at samle Kommunalbestyrelsens mange partier og således finde løsninger til gavn for Lyngby-Taarbæks borgere og det var meget motiverende for mig at opleve og betyder en meget mere fremadskuende kommune.

Jeg synes at partierne i Kommunalbestyrelsen forstår at arbejde sammen og den pragmatiske tilgang, der bliver demonstreret til gavn for vores dejlige Kommune og dets borgere er vigtig. Der er ikke tid og råd til ævl og kævl og det er vores borgmester og Konservative en garant for.

.