Hvorfor stiller jeg op?

Det der fik mig op af stolen og beslutte at genopstille for De Konservative var primært følgende årsager.

  1. Vi har en dygtig borgmester, der forstår at samle Kommunalbestyrelsens forskellige partier til gavn for vores kommune
  2.  Taarbæk har brug for et medlem i Kommunalbestyrelsen, der kender Taarbæk og som kan tale Taarbæks sag
    1. Jeg har bl.a. siddet i 9 år som formand for Taarbæk Borgerforening og 12 år i henholdsvis Taarbæk Skolebestyrelse og Havnebestyrelse
  3.  Ønsker mere respekt for lokalplan principper
    1. En Lokalplan er at betragte som en kontrakt mellem Kommunen og borgerne i den pågældende bydel – det skal respekteres
  4. Letbane beslutningen 
    1. Et flertal i Kommunalbestyrelsen udenom De Konservative og Liberal Alliance har truffet en vidtrækkende beslutning om etablering af en Letbane bl.a. i Lyngby’s bymidte uden at kende de eksakte økonomiske konsekvenser – hvordan kan dette ske ? For Kommunen er det en beløbstørrelse på ca. kr. 700 millioner eller mere fordelt på anlæg og drift. 

Først og fremmest har vores kommune i Sofia Osmani  fået en borgmester, der forstår at samle Kommunalbestyrelsens mange partier og således finde løsninger til gavn for Lyngby-Taarbæks borgere og det var meget motiverende for mig at opleve og betyder en meget mere fremadskuende kommune.

Jeg synes at partierne i Kommunalbestyrelsen forstår at arbejde bedre sammen og den pragmatiske tilgang, der bliver demonstreret til gavn for vores dejlige Kommune, vil jeg gerne forsøge at blive en del af. Det senest budgetforlig beviser at vores borgmester kan samle partierne fra SF til Liberal Alliance til en fælles beslutning om et godt budget.

Taarbæk er en af Kommunens små bydele, som også har brug for at blive hørt. Taarbæk er et unikt miljø med et unikt sammenhold, som gerne vil samarbejde med Kommunen, men som også gerne vil blive hørt. En løsning kunne være etablering af et lokalråd i Taarbæk. Et lokalråd som skal høres af Kommunen, når der er sager der vedrører Taarbæk. Det kan være alt fra Skole og Børnehave til vedligehold af fortove, veje og grønne områder. Man kan endda gå et skridt videre, og sige at Lokalrådet skal have et driftsbudget til rådighed og i samarbejde med Kommunen beslutte, hvordan dette driftsbudget skal anvendes til for eksempel vedligehold af Taarbæk området. Borgere i dagens Danmark ønsker medindflydelse og vi skal som politikere ikke være bange for at give vore medborgere betydelig mere indflydelse for eksempel via Lokalråd i vores bydele eller folkeafstemninger i kommunen omkring store spørgsmål såsom folkeafstemning omkring Letbanen.

En Lokalplan er et vigtigt redskab for både borgere der bor en den pågældende bydel og for borgere som ønsker at flytte til bydelen og som ønsker at ændre ved den købte bolig. Den skal betragtes som en kontrakt mellem borgere og Kommune og ved ændringer er det vigtigt at lytte til borgernes indvendinger i høringssager og specielt sikre at principperne i en lokalplan bliver overholdt.

Beslutningen af Letbanen, som er en så stor investering for vores kommune, ca. 700 millioner, at de pågældende “ja til letbanen” partier burde have spurgt kommunens borgere via en lokal folkeafstemning. Letbanen har konsekvenser for kommunens økonomi både på anlæg men specielt også på driften som kan gå udover velfærden for vore borgere. Det er tilsyneladende svært,  at sige hvor meget det årlige underskud for Letbanen vil være, så en beslutning er truffet uden at kende de økonomiske konsekvenser en beslutning, der betyder at vores kommune skal dække 22% af driftsunderskuddet.

Er det økonomisk ansvarligt? Og hvorfor mon vi først får nogen tal at se vedr. driftsunderskuddet efter det kommende kommunalvalg?

.