En grøn og en blå kommune

Udvikling af kommunen JA men med respekt for vores grønne og blå områder

Vores kommune er en grøn og blå kommune. Vi skal værne om balancen mellem by og natur.

Vi kan som borgere ikke gøre alt men vi kan alle bidrage en smule og alt hjælper. I vores familie tog vi i 2021 den beslutning at omgøre vores for-og baghave til en biodiversitetshave med danske blomster og “eng” lignende forhold samt frugttræer. I kan se på fotos at det er lykkedes aldrig har vi set så mange bier og sommerfugle og det tiltrækker fugle. Vi fik fjernet alle fliser i vores baghave for sikre nedsivning af den øgede regnmængde, så jeg vi kan alle bidrage med hver vores lille projekt.

De næste 4 år vil jeg arbejde for:

  1. at bevare grønne områder, så det indtænkes i udviklingen af vores kommune
  2. at højne biodiversiteten yderligere i vores byområder f.eks. i vejrabatter og rundkørsler
  3. at vores træstrategi følges uden slinger i valsen så træer der fældes genplantes så vi hele tiden har en træbalance i kommunen. Det er med til at defineres os som et grønt område og skaber livskvalitet
  4. Fjernvarmen skal udrulles så meget som muligt – det er godt for vores klima
  5. Vi skal have et konstant fokus på CO2 reduktion både hvad angår busser og kommunens bygninger
  6. Støjforurening er et stigende problem for mange borgere i kommunen. Løsningerne er som oftest dyre men vi skal arbejde for at opsætte flere fysiske støjskærme og nedsætte hastigheden på udvalgte strækninger f.eks. Lyngby Omfartsvej